Chính phủ yêu cầu có hướng dẫn việc HS dùng điện thoại phục vụ học tập

Nghị quyết này nêu rõ: Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông, các địa phương hướng dẫn phù hợp việc sử dụng điện thoại di động và thiết bị công nghệ phục vụ học…

Continue Reading